Tilkendegiv din interesse

Få din licensmoms tilbagebetalt

DR opkræver moms af radio- og TV-licens. Momsen udgør 20 pct. (ca. 500 kr.) af den samlede årlige licensbetaling. EU-Domstolen har imidlertid i en dom om tjekkisk licens fastslået, at det er ulovligt at opkræve moms af licensen.

Det er Plesners vurdering, at det heller ikke er lovligt at opkræve moms af den danske licens, og at licensbetalere har krav på tilbagebetaling af i hvert fald de seneste 3 års licensmoms.

Eftersom skatteministeren har vurderet, at den danske licensmoms er lovlig, forventer Plesner, at det vil være nødvendigt at føre en sag ved domstolene for at få licensmomsen tilbagebetalt. For at kunne føre en sag skal der være tilstrækkeligt mange licensbetalere, der ønsker at deltage i sagen. Plesner har derfor på denne side gjort det muligt for licensbetalere uforbindende at tilkendegive en interesse i at deltage i et søgsmål mod staten om tilbagebetaling af licensmomsen.

Hvis der er tilstrækkelig interesse til at føre en retssag, vil alle, der har udfyldt formularen til højre, senere modtage en mail med nærmere oplysninger om søgsmålet og med mulighed for bindende tilmelding. Omkostningerne for den enkelte afhænger bl.a. af, hvor mange der deltager i sagen.

Indtast dine oplysninger

Har du tekniske problemer i forbindelse med fremsendelse af oplysninger, er du velkommen til at skrive til licensmoms@plesner.com