Gruppesøgsmål om licensmoms

Plesners fører et gruppesøgsmål på vegne af licensbetalere for at få tilbagebetalt licensmoms. Har du tilmeldt dig gruppesøgsmålet, vil du løbende blive orienteret via email om udviklingen i sagen.

DR står for at opkræve medielicensen. Licensen er tillagt moms, som udgør ca. 500 kr. af den samlede årlige licensbetaling. Det er Plesners vurdering, at det er ulovligt at lægge moms på licensen. Plesner fører derfor på vegne af en gruppe licensbetalere et gruppesøgsmål mod Skatteministeriet for at få tilbagebetalt licensmomsen.

Licensmoms.dk-gruppesøgsmålet handler om moms på medielicens i perioden fra november 2014 og frem.

Det koster ikke noget at være med i gruppesøgsmålet, og deltagere i gruppesøgsmålet risikerer ikke at skulle have penge op lommen, uanset om sagen bliver vundet eller tabt.

I vores informationsdokument kan du se de juridiske detaljer om gruppesøgsmålet

Sidste frist for tilmelding til gruppesøgsmålet var den 1. oktober 2018

Tilmeldingen til gruppesøgsmålet er lukket

Se de mest stillede spørgsmål og svar om licensmoms

Hvis du først gør dit krav gældende, når sagen er afgjort, så risikerer du, at dit krav vil være forældet. Så hvis du ikke deltager i gruppesøgsmålet, risikerer du, at du kun delvist eller slet ikke får dine penge tilbage, hvis sagen måtte blive vundet. Den almindelige forældelsesfrist er tre år - hvis sagen for eksempel bliver afgjort i 2021, kan personer, der ikke er med i gruppesøgsmålet, kun kræve licensmoms tilbage fra 2018 og frem.

Det koster ikke noget at være med i gruppesøgsmålet. Gruppesøgsmålet har fået bevilget såkaldt "fri proces", som betyder, at staten yder økonomisk bistand til at føre sagen. Du risikerer ikke at skulle have penge op af lommen, uanset om sagen bliver vundet eller tabt.

Det betyder, at rettens afgørelse vil være bindende for dig, og det betyder, at du kun kan udtræde som medlem af gruppen og dermed af gruppesøgsmålet, hvis du får rettens tilladelse.

Hvis vi vinder sagen, vil du få tilbagebetaling af licensmomsen, når tilbagebetalingskravene er gjort op. Vi forventer, at sagen vil være afgjort inden for 2-3 år. Tidsrammerne ligger dog ikke fast, og sagen kan måske vare længere.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at retten vurderer, at moms på medielicens er ulovligt. Det er altså ikke sikkert, at vi vinder sagen, og du får penge tilbage.

Nej. Du kan kun deltage i én sag om licensmomsens lovlighed.

Hvis du er tilmeldt gruppesøgsmålet, vil du løbende på den e-mailadresse, du er tilmeldt gruppesøgsmålet med, modtage information om udviklingen i sagen.

Kommunikation om sagen med Plesner Advokatpartnerselskab kan kun ske via email-adressen licensmoms@plesner.com. Grundet det store antal tilmeldte er det ikke sikkert, at alle spørgsmål besvares.

Sådan finder du dit licensnummer

Du finder dit licensnummer på din licensopkrævning fra DR. Licensnummeret er på 8 cifre.

Eksempel fra Betalingsservice:

Dit licensnummer vil typisk stå sådan, hvis du betaler licens via BetalingsService.